<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

Justeringsrett ved overføring av offentlig infrastruktur til kommuner og fylkeskommuner

Ved utvikling og salg av tomter eller nøkkelferdige boliger må private utbyggere ofte opparbeide og/eller bekoste offentlig infrastruktur. ...

Les artikkelen
Les artikkelen

CESOP - Ny rapporteringsplikt for tilbydere av betalingstjenester i EU

Et nytt EU-direktiv som får virkning fra 1. januar 2024, CESOP, pålegger leverandører av betalingstjenester i EU å rapportere ...

Les artikkelen
Les artikkelen

CBAM - Karbontoll på import i EU

EU-parlamentet og Ministerrådet ble rett før jul enige om en avtale om karbontoll på import av enkelte produkter. Tiltaket er en del av ...

Les artikkelen
Les artikkelen

E-mobilitet - en ny sektor i sterk vekst: VAT aspekter ved elbillading fra et EU-perspektiv

I Norge øker salget av elbiler stadig. I 2022 utgjorde elbiler 79,3 % av salget av alle nye biler. Norge ligger utvilsomt langt foran ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kjøp av tjenester fra utlandet - nye regler fra 2023

Fra 2023 er det innført en generell merverdiavgiftsplikt på kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet. Reglene utligner ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Eksport av varer - vilkår for mva-fritak

Varer som eksporteres kan, på visse vilkår og i visse situasjoner, faktureres uten mva. Eksport-fritaket omfatter veldig mange ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Forslag om endring av tollreglene for lavverdisendinger - avvikling av 350 kr unntaket

Den 2.12.2022 sendte Finansdepartementet på høring forslag om å avvikle det midlertidige deklareringsunntaket for innførsel av varer med ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Justeringsbeløp i mva-meldingen - egen spesifikasjonslinje

I mva-meldingen for 6. termin 2022, med innleveringsfrist 10. februar 2023, skal årlig justeringsbeløp for første gang rapporteres på egen ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Havvind og merverdiavgift - Viktige avklaringer i ny BFU

Skattedirektoratet har i en nylig publisert BFU gitt viktige avklaringer om tidsmessige begrensninger knyttet til fradragsrett for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Torvik-utvalgets innstilling til skattereform

Torvik-utvalget la 19. desember 2022 frem sin innstilling til ny skattereform (NOU 2022:20). I forbindelse med fremleggingen inviterte vi ...

Les artikkelen
Les artikkelen

EU avgiftsnytt: VAT in the Digital Age - EUs store digitale VAT reform er lansert!

Den 8. desember 2022 publiserte EU-kommisjonen en stor digital avgiftsreform i EU som medfører potensielt større og fremtidsrettede ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Registreringstidspunkt i Motorvognregisteret avgjørende for mva-plikt ved omsetning av elbil

Regjeringen har vedtatt å innføre mva på den delen av salgsbeløpet som overstiger 500 000 kr ved omsetning av elbiler. Avgiftsplikten ...

Les artikkelen