<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Høyesterettsdom om dokumentavgift ved oppløsning av sameie

Av Dag Saltnes , 31. mars 2016

pwc

Høyesterett har den 17. mars 2016 avsagt en dom hvor staten ved Kartverket tapte i spørsmål om hvordan dokumentavgift skal beregnes i tilfelle av oppløsning av et sameie som bestod av flere tinglyste eiendommer. Det betyr at loven går foran Stortingets årlige dokumentavgiftsvedtak når dette er til ugunst for borgerne, og motsatt hvis det er til fordel. Dette er godt nytt for skatteyterne og som har stor betydning for en forutsigbar anvendelse av skattereglene.

Les artikkel

Interesseområder: Toll og særavgifter

Dele artikkelen:

Nye og forenklede regler for beskatning av yrkesbil fra 2016

Av Therese Karoline Larsen , 30. mars 2016

577A7558_banner

Nye regler som tar sikte på å forenkle reglene om beskatning av yrkesbiler trådte i kraft 1.1.2016. I et nøtteskall går reglene ut på at man kan velge mellom en sjablongmodell og en individuell verdsettelse. Regelendringen gjelder kun for yrkesbiler, og skattepliktig fordel for “ordinære firmabiler” skal fortsatt skal følge sjablonreglene for firmabil. Vi skal nedenfor se nærmere på de to alternativene for beskatning av yrkesbiler. Et annet spørsmål er om de kompliserte reglene rundt beskatning av yrkesbiler da er historie? Det korte svaret er nei. Vi ser også nærmere på det nedenfor.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Nye skattevettregler

Av Kristine Veiteberg Braaten , 18. mars 2016

kristine-braaten

Uflaks, sa Severin Suveren. Les skattevettreglene, sier vi. Så trenger du ikke flaks i det hele tatt når du leverer selvangivelsen din rett over påske.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Take-off utsatt til 1. juni

Av Kristine Baltzersen , 18. mars 2016

2015-10-27_13.03.19_KRISTINE_1_oppdatert_utsnitt_2

I går kom pressemeldingen om at flypassasjeravgiften blir utsatt til 1. juni 2016. Utsettelse av avgiften var forventet, etter at ESA (EFTAs overvåkningsorgan) i forrige uke varslet at innføringen av flypassasjeravgiften kan være i strid med statsstøttereglene.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift, Toll og særavgifter

Dele artikkelen:

Nye regler og satser i 2016 - Personbeskatning, næringsbeskatning og moms

Av Mats Hestad , 15. mars 2016

577A7493_banner

Da forslaget til statsbudsjett ble lagt frem i oktober 2015, ble det foreslått en rekke endringer både innen personbeskatning, næringsbeskatning og moms. Nedenfor gir vi deg en oversikt over endringene som har blitt vedtatt og som har trådt i kraft i 2016.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt, Merverdiavgift, Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Har arbeidsgivers rett til innsyn i e-post mv. blitt utvidet etter ny avgjørelse fra EMD?

Av Stian Hasli Hansen , 14. mars 2016

577A7493_banner

I kjølvannet av EMDs avgjørelse Bărbulescu v Romania i januar i år har det vært både avisoppslag og diskusjoner rundt arbeidsgivers adgang til innsyn i arbeidstakeres e-post.

Les artikkel

Interesseområder: Arbeidsrett

Dele artikkelen:

Flypassasjeravgiften - utsatt takeoff?

Av Kristine Baltzersen , 11. mars 2016

2015-10-27_13.03.19_KRISTINE_1_oppdatert_utsnitt_2

Den mye omdiskuterte flypassasjeravgiften skal etter planen bli innført fra 1. april i år. I går ble det kjent at ESA (EFTAs overvåkningsorgan) mener at den planlagte flypassasjeravgiften kan være i strid med statsstøttereglene. Dette betyr at avgiften kan bli satt på vent, til glede for veldig mange.

Les artikkel

Interesseområder: Toll og særavgifter

Dele artikkelen:

Konkurranseklausuler i aksjekjøpsavtaler

Av Lene Sakariassen , 7. mars 2016

577A7548_banner

Vil de nye reglene i arbeidsmiljøloven om konkurranseklausuler få anvendelse på konkurranseklausuler i aksjekjøpsavtale når selger også er ansatt i selskapet? Nei, mener jeg. Det er flere grunner til det.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus, Legal, konkurranseklausuler, arbeidsmiljøloven, avtaleloven

Dele artikkelen:

Er rapporteringsplikten for oppdrag gitt til utenlandske firma (på skjema RF-1199) i strid med konkurransefriheten i EØS?

Av Arild Haaland , 2. mars 2016

PwC

ESA har nå til behandling spørsmålet om hvorvidt rapporteringsplikten på skjema RF-1199 er i strid med konkurransefriheten etter EØS-avtalen. ESA er EØS sitt organ for å overvåke at medlemslandene ikke bryter sine forpliktelser etter EØS-avtalen. I sin foreløpige konklusjon har ESA kommet til at rapporteringsplikten strider mot denne friheten, men saken er ikke endelig avgjort.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Internasjonal handel – VAT og toll

Av Per Kirknes , 1. mars 2016

per-kirknes-2

For bedrifter som er involvert i internasjonal handel med varer og tjenester, vil det ofte dukke opp spørsmål som gjelder internasjonal MVA (VAT) og toll. På grunn av økende globalisering er det ikke lenger tilstrekkelig å følge norske regler.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift, Toll og særavgifter

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter