<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Siste artikler

Les artikkelen

EUs åpenhetslov (Corporate Sustainability Due Diligence Directive)

EU-kommisjonen vedtok februar 2022 et forslag til “due diligence”-direktivet for bærekraftig virksomhet. Direktivet er kjent som Corporate ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kjøp av tjenester fra utlandet - nye regler fra 2023

Fra 2023 er det innført en generell merverdiavgiftsplikt på kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet. Reglene utligner ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Eksport av varer - vilkår for mva-fritak

Varer som eksporteres kan, på visse vilkår og i visse situasjoner, faktureres uten mva. Eksport-fritaket omfatter veldig mange ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Forslag om endring av tollreglene for lavverdisendinger - avvikling av 350 kr unntaket

Den 2.12.2022 sendte Finansdepartementet på høring forslag om å avvikle det midlertidige deklareringsunntaket for innførsel av varer med ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Justeringsbeløp i mva-meldingen - egen spesifikasjonslinje

I mva-meldingen for 6. termin 2022, med innleveringsfrist 10. februar 2023, skal årlig justeringsbeløp for første gang rapporteres på egen ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Havvind og merverdiavgift - Viktige avklaringer i ny BFU

Skattedirektoratet har i en nylig publisert BFU gitt viktige avklaringer om tidsmessige begrensninger knyttet til fradragsrett for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Slik er petroleumsbeskatningen i Norge

Petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen er Norges viktigste industri. Statens inntekter fra denne industrien, både som eier (gjennom ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Et viktig lovforslag arbeidsgiver må være oppmerksom på

Arbeids- og inkluderingsdepartementet foreslår flere sentrale endringer i arbeidsmiljøloven. Forslaget forsterker arbeidstakers rett til ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Torvik-utvalgets innstilling til skattereform

Torvik-utvalget la 19. desember 2022 frem sin innstilling til ny skattereform (NOU 2022:20).   I forbindelse med fremleggingen inviterte vi ...

Les artikkelen
Les artikkelen

EU avgiftsnytt: VAT in the Digital Age - EUs store digitale VAT reform er lansert!

Den 8. desember 2022 publiserte EU-kommisjonen en stor digital avgiftsreform i EU som medfører potensielt større og fremtidsrettede ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Registreringstidspunkt i Motorvognregisteret avgjørende for mva-plikt ved omsetning av elbil

Regjeringen har vedtatt å innføre mva på den delen av salgsbeløpet som overstiger 500 000 kr ved omsetning av elbiler. Avgiftsplikten ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nå kan næringslivet søke om energitilskudd hos Enova

Enova sin energitilskuddsordning for næringslivet ble lansert 24. november. Ordningen er basert på ny forskrift - forskrift om midlertidig ...

Les artikkelen