<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Gevinstskatt ved salg av spanske aksjer kan være ilagt i strid med EU-retten, og spanske myndigheter kan måtte betale tilbake skatten

Av Bendik Harstad , 26. april 2019

pwc

Spania har regler som har gjort at norske aksjonærer har måttet betale gevinstskatt i Spania ved salg av aksjer i spanske selskaper. Aksjonærer innenfor EU har imidlertid vært unntatt denne skatten. EU-kommisjonen har følgelig åpnet sak mot spanske myndigheter, da slik skatt synes å være i strid med rettighetene norske selskaper har etter EØS-avtalen. Dersom norske aksjonærer har  betalt spansk skatt som følge av slike salg, kan det være muligheter for å få denne skatten tilbakebetalt fra spanske myndigheter.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

«Lær litt mer»-podcast 15. april

Av Therese Karoline Larsen , 15. april 2019

TLS gruppebilde

Lytt til vår podcast hvor våre fremste eksperter gir deg siste nytt på aktuelle temaer innen skatt, avgift, regnskap, forretningsjus og andre dagsaktuelle temaer.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Lovfesting av reglene om skattemessig gjennomskjæring (“omgåelsesnormen”) - utvides regelen?

Av Michael Anderson , Trine Agathe Lorentzen og Knut Ekern , 11. april 2019

TLS gruppebilde

Den ulovfestede regelen om skattemessig gjennomskjæring (“omgåelsesnormen”) er utformet gjennom høyesterettspraksis over en rekke år. Normen tillater gjennomskjæring av transaksjoner som er “hovedsakelig skattemessig motiverte” og “illojale mot skattereglene”. Det har flere ganger vært vurdert å lovfeste reglene, med henvisning til flere ulike grunner, som  legalitetsprinsippet og ulike syn på rettsutviklingen. Forslag til lovvedtak er nå fremlagt og denne gangen kan det se ut til at vi faktisk får en ny regel i skatteloven § 13-2. Virkningstidspunktet for den nye regelen er foreslått til 1. januar 2020. Regelen er foreslått å gjelde alle skatter som omtales i skatteloven. Det legges også opp til at regelen skal gjelde for merverdiavgift.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Kostnader i utlandet? 5 tips til søknad om momsrefusjon

Av Sharon Tan Lauten , 10. april 2019

sharontanlauten

For bedrifter er det mulig å  få momsrefusjon fra mange land i Europa.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Er skatteFUNN-fradraget i fare når virksomheten sliter?

Av Kjetil Vinnes Raknerud , 8. april 2019

kjetil-raknerud

Kalenderen sier april, og for norske virksomheter er det for alvor på tide å tenke på utarbeidelse og innsending av skattemeldingen for 2018. I denne forbindelse har en nylig tilføyelse til Skattedirektoratets “Skatte-ABC” knyttet til skatteFUNN-ordningen og såkalte “kriserammede bedrifter” skapt hodebry for både selskaper og revisorer. Skal man ta uttalelsen bokstavelig kan det være dramatisk, men etter min mening er det grunn til å nyansere i hvert fall deler av problemstillingen. Det presiseres for ordens skyld at Skattedirektoratet visstnok vil endre denne teksten i løpet av de neste månedene, men hva endringen består i er ikke kjent.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Brexit – betydning for skatt i Norge mm

Av Per Kirknes , 3. april 2019

VAT_v2

Det er foreløpig ikke noe som tyder på at det på kort sikt blir enighet om en avtale mellom UK og EU om Brexit. Norske skattemyndigheter har derfor samlet informasjon om hvordan No Deal vil påvirke norske skatteregler. Norske og britiske myndigheter har også inngått avtaler om borgernes rettigheter og handel mellom landene ved No Deal.

Les artikkel

Dele artikkelen:

Nye personvernregler - retten til innsyn

Av Audur A. Olafsdottir , 27. mars 2019

Bilde_innlegg_droner

EU’s nye personvernregler ble innført som norsk lov i 2018 og de registrerte skal nå ha fått bedre kontroll over sine personopplysninger og hvordan de behandles. En viktig del av nye personvernrettigheter er retten til innsyn. Men hva innebærer den retten i praksis og hva må virksomheter tenke på når de behandler innsynsbegjæringer?

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus, Personvern

Dele artikkelen:

LIBOR opphører som referanserenter. Hva skjer med kontrakter som bygger på LIBOR?

Av Øyvind Neteland , 26. mars 2019

Innlegg Julie_ESG

Når LIBOR opphører vil kontrakter som bygger på referansen ikke lenger gi konkret anvisning på innholdet i kontrakten. Det betyr at avtalen må endres. Det er tvilsomt om LIBOR vil bli erstattet av en entydig ny referanserente, og kontraktspartene vil således kunne ha ulike interesser i hvordan kontrakten skal endres. Altså vil det kunne ha stor betydning for innholdet i LIBOR-avtaler å ha kontroll på konsekvenser og alternativer, slik at man står sterkest mulig rustet ved forhandlinger om endret kontrakt. 

Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans

Dele artikkelen:

Er din skattefunksjon klar for morgendagen?

Av Ingvar Gjedrem , 25. mars 2019

Innlegg Julie_ESG

Vi ser at skattemyndighetene internasjonalt i stadig økt grad stiller spørsmålene: I hvilken grad har konsernet kontroll over sin skattefunksjon? Hvordan kan vi være sikre på at tallene som produseres og rapporteres er riktige ? Det naturlige spørsmålet å stille er således: Hvordan kan du sikre bedre kontroll over din skattefunksjon?

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Digitalisering av skatteområdet - Tax Tech Academy 25. og 26. mars - noen få plasser igjen!

Av Ståle Wangen , 19. mars 2019

Tax Tech Academy-1Digitale plattformer og verktøy utfordrer i stadig større omfang etablerte arbeidsmetoder. For virksomheter som jobber med å digitalisere sin skattefunksjon eller andre deler av sin virksomhet er det viktig å vite hvordan “digitaliseringen” kan utnyttes effektivt og hvilke verktøy som kan brukes for å lykkes. Vi inviterer derfor til Tax Tech Academy, som er en interaktiv workshop for virksomheter som ønsker å se nye muligheter innenfor skatte- og regnskapsrapportering. 

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift, Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter