<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Siste artikler

Les artikkelen

Midlertidige permitteringsregler trådte i kraft 20. mars 2020

Et samlet Storting vedtok at midlertidige endringer i regelverket knyttet til permitteringer trådte i kraft  fredag 20. mars. ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Statlig garantiordning og obligasjonsfond - hovedtrekkene

Stortinget har nylig vedtatt etableringen av den tidligere omtalte statlige garantiordningen for små og mellomstore bedrifter samt ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Reduksjon av mva-sats fra 12 % til 6 % - er det et hjelpetiltak?

I forbindelse med krisepakken som ble vedtatt av Stortinget 21. mars, ble det bestemt å redusere den lave merverdiavgiftssatsen fra 12 % ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Statsstøtte i krisetider - ESA klarerer krisestøtte

Covid-19 viruset har ført til likviditetstørke og tapt inntjening hos mange bedrifter, noe som gjør det påkrevd med støttetiltak fra ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Styremøter og generalforsamlinger - korona gir utfordringer for børsnoterte foretak

Restriksjoner på reiser og møter gjør at elektroniske hjelpemidler må tas i bruk for å holde forsvarlige styremøter og generalforsamlinger. ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Strakstiltak i forbindelse med utbruddet av koronaviruset

Regjeringen kom i går med forslag til en rekke strakstiltak for å dempe de økonomiske konsekvensene av det pågående utbruddet av ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Korona-utbruddets konsekvenser for offentlige anskaffelser

Med restriksjoner fra offentlige myndigheter, samt restriksjoner både i offentlige og private virksomheter, kan det være utfordrende å ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nye permitteringsregler kan redde virksomheter

Regjeringen har nå vedtatt endringer i permitteringsreglene. Arbeidsgiverperioden reduseres fra 15 til 2 dager, og staten dekker full lønn ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Økt opphold i Norge på grunn av koronaviruset? Slik unngår du dobbeltbeskatning

Ansatte under utestasjonering til utlandet har et behov for å unngå dobbeltbeskatning. Utfordringene som oppstår vil avhenge av hvilken ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Koronavirus - hva kan bedriften din gjøre om krisen utvikler seg?

Koronaviruset, Covid-19, rykker nærmere oss. Situasjonen er preget av usikkerhet og ting kan endre seg fort. For bedrifter er det viktig å ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Uenighet om transaksjonskostnader og mva i Skatteklagenemnda

Fradragsrett for merverdiavgift på rådgivningstjenester som pådras i forbindelse med kjøp og salg av aksjer har de siste årene skrumpet ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Har dere kontroll på aksjonæravtalen? Det er flere forhold som påvirker hvordan aksjonæravtalen bør være utformet.

Vår oppfatning er at mange aksjonærkonflikter kunne vært unngått hvis aksjonærene hadde hatt en tilpasset og funksjonell aksjonæravtale på ...

Les artikkelen