<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Siste artikler

Les artikkelen

E-mobilitet - en ny sektor i sterk vekst: VAT aspekter ved elbillading fra et EU-perspektiv

I Norge øker salget av elbiler stadig. I 2022 utgjorde elbiler 79,3 % av salget av alle nye biler. Norge ligger utvilsomt langt foran ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hjemmekontor i utlandet - tenk deg godt om!

Hjemmekontor, hyttekontor, fjernkontor, hybridkontor - kjært barn mange navn og alle begrepene ble vi godt kjent med under pandemien. I ...

Les artikkelen
Les artikkelen

CSDDD - EUs Åpenhetslov?

EU-kommisjonen vedtok februar 2022 sitt forslag til “due diligence”-direktivet for bærekraftig virksomhet. Direktivet er kjent som ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kjøp av tjenester fra utlandet - nye regler fra 2023

Fra 2023 er det innført en generell merverdiavgiftsplikt på kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet. Reglene utligner ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Eksport av varer - vilkår for mva-fritak

Varer som eksporteres kan, på visse vilkår og i visse situasjoner, faktureres uten mva. Eksport-fritaket omfatter veldig mange ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Forslag om endring av tollreglene for lavverdisendinger - avvikling av 350 kr unntaket

Den 2.12.2022 sendte Finansdepartementet på høring forslag om å avvikle det midlertidige deklareringsunntaket for innførsel av varer med ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Justeringsbeløp i mva-meldingen - egen spesifikasjonslinje

I mva-meldingen for 6. termin 2022, med innleveringsfrist 10. februar 2023, skal årlig justeringsbeløp for første gang rapporteres på egen ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Havvind og merverdiavgift - Viktige avklaringer i ny BFU

Skattedirektoratet har i en nylig publisert BFU gitt viktige avklaringer om tidsmessige begrensninger knyttet til fradragsrett for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Slik er petroleumsbeskatningen i Norge

Petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen er Norges viktigste industri. Statens inntekter fra denne industrien, både som eier (gjennom ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Et viktig lovforslag arbeidsgiver må være oppmerksom på

Arbeids- og inkluderingsdepartementet foreslår flere sentrale endringer i arbeidsmiljøloven. Forslaget forsterker arbeidstakers rett til ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Torvik-utvalgets innstilling til skattereform

Torvik-utvalget la 19. desember 2022 frem sin innstilling til ny skattereform (NOU 2022:20). I forbindelse med fremleggingen inviterte vi ...

Les artikkelen
Les artikkelen

EU avgiftsnytt: VAT in the Digital Age - EUs store digitale VAT reform er lansert!

Den 8. desember 2022 publiserte EU-kommisjonen en stor digital avgiftsreform i EU som medfører potensielt større og fremtidsrettede ...

Les artikkelen