<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Siste artikler

Les artikkelen

CBAM - en oppdatering om karbontoll på import til EU

Som tidligere skrevet om i denne bloggen innfører EU en karbontoll på import av stål, jern, kunstgjødsel, aluminium, hydrogen og strøm ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nye retningslinjer for justeringsavtaler fra Oslo kommune - mulighet for utbetalinger av historiske mva-justeringsbeløp

Oslo kommune har vedtatt nye retningslinjer for overtakelse av justeringsrett og -plikt. Dette innebærer at private utbyggere som har ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Finansskatt og holdingselskap

Da finansskatten ble innført ble det forventet at det snarlig ville komme avklaringer og uttalelser fra myndighetene på hvordan regelverket ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Digitoll - oppdatering og ny høringsrunde

For å håndtere det stadig voksende omfanget av varer som krysser grensen er tolletaten avhengig av å digitalisere flere prosesser. ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Rekkefølgekrav i utviklingsprosjekter

Kommuner kan i nødvendig utstrekning gi bestemmelser om rekkefølgekrav i reguleringsplaner. Hva som egentlig ligger i dette, har lenge vært ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Forslag om en suppleringsskatt i norsk rett - norsk implementering av Pilar 2 reglene

Finansdepartementet sendte den 6. juni 2023 et forslag til endringer i skatteloven og skatteforvaltningsloven, samt Finansdepartementets ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Moms på transaksjonskostnader fra utlandet

Lagmannsretten har i en ny dom slått fast at en norsk bedrift må betale 12 MNOK i moms på tjenester fra utlandet knyttet til et aksjekjøp. ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Fast driftssted, et overblikk

Når grenseoverskridende handel øker, blir fast driftssted et nøkkelbegrep i internasjonal skatterett. I denne artikkelen tar vi en titt på ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Internprising av lån

Prising av transaksjoner mellom nærstående parter (internprising, “transfer pricing”) er en viktig problemstilling innenfor skatteretten, ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Ny praksis - Skatteetaten godtar likevel MVA-fradrag i tilfeller der et selskap med et pågående byggeprosjekt tas ut av fellesregistrering

Vi har tidligere skrevet om at utmelding av fellesregistrering kan gi betydelige MVA-tap i utbyggingsprosjekter. Nå har Skatteetaten kommet ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i revidert nasjonalbudsjettet for 2023

Det er ingen store overraskelser på skatte- og avgiftsområdet i revidert Nasjonalbudsjett for 2023. Dette er i tråd med praksis de siste ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kompensasjonsretten for rus- og psykiatriboliger - viktige avklaringer i ny dom fra Gulating lagmannsrett

Skattedirektoratet har gjennom flere år hevdet at kommuner ikke har rett til momskompensasjon for såkalte rus- og psykiatriboliger. En ...

Les artikkelen