<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Siste artikler

Les artikkelen

Kompensasjonsretten for rus- og psykiatriboliger - viktige avklaringer i ny dom fra Gulating lagmannsrett

Skattedirektoratet har gjennom flere år hevdet at kommuner ikke har rett til momskompensasjon for såkalte rus- og psykiatriboliger. En ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Offentlige anskaffelser - hva gjør du ved kjøp av forsikring?

Ved å gjennomføre en anskaffelse av forsikringstjenester i tråd med anskaffelsesregelverket, kan det offentlige oppnå høyere kvalitet til ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Utmelding av fellesregistrering kan gi MVA-tap i utbyggingsprosjekter

Utmelding av fellesregistrering kan gi betydelige MVA-tap. Dette gjelder typisk der et eiendomsselskap i fellesregistrering har pådratt seg ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Justeringsrett ved overføring av offentlig infrastruktur til kommuner og fylkeskommuner

Ved utvikling og salg av tomter eller nøkkelferdige boliger må private utbyggere ofte opparbeide og/eller bekoste offentlig infrastruktur. ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Verdipapirfond - beskatning av fond og investor

Både profesjonelle og private foretar investeringer og sparing i både norske og internasjonale verdipapirfond. I den forbindelse oppstår ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Bruk av Google Analytics er i strid med personvernforordningen

Onsdag 1. mars 2023 kunngjorde Datatilsynet varsel om vedtak i den såkalte Google Analytics-saken. Tilsynets foreløpige konklusjon er at ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Finansdepartementet foreslår skattefritak ved visse fusjoner og konverteringer

De foreslåtte reglene vil bidra til at hensiktsmessige omorganiseringer samt konvertering av fisjons- og fusjonsfordringer kan gjennomføres ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Incentivordninger - en strategisk tilnærming

Spørsmål rundt ulike incentivmodeller får vi ofte som rådgivere og da særlig incentivmodeller for oppstartsselskaper. Det aller vanligste ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Adgangen til innleie av arbeidskraft begrenses fra 1. april

Den 1. april 2023 innføres nye regler som har stor betydning for bedrifter som leier inn ansatte. Det mest brukte rettslige grunnlaget for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

CESOP - Ny rapporteringsplikt for tilbydere av betalingstjenester i EU

Et nytt EU-direktiv som får virkning fra 1. januar 2024, CESOP, pålegger leverandører av betalingstjenester i EU å rapportere ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hva er due diligence?

Due Diligence, ofte omtalt som “DD”, betyr direkte oversatt noe slikt som “tilstrekkelig aktsomhet”, og refererer i denne sammenheng til ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Eiendomsskatt på næringseiendom

Flere av landets kommuner skriver ut eiendomsskatt på næringseiendom i disse dager. Det vil si at eiere av næringseiendom snart vil motta ...

Les artikkelen