<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Bærekraft i årsrapporten - har du kontroll på kravene?

Risiko - bare negativt?

Verden går fremover - følger virksomhetenes internkontroll med?

Årets styrebok er klar - norske styrer må sette bærekraft på agendaen

Kan sterke resultattall gi sløv bedriftskultur? En røverhistorie fra Australia med relevans for Norge

Integrert rapportering - bygg tillit og skap verdi gjennom årsrapporteringen

Helhetlig risikostyring: Lyst på en sniktitt på fremtidens styringsverktøy?

Digitalisering virker - men for få er i gang…

TCFD - klimarapportering som et verktøy for finansiell bærekraft

Personvernforordningen og hvitvaskingsloven. Godzilla vs King Kong?

Vend innsiden ut! - Magi ved bedre selskapsrapportering

Bærekraft er god butikk - så hvorfor er ikke norske selskaper gode på bærekraftsmålene?

PwC Global CEO Survey 2018 - den bekymrede optimisten

#metoo - et lederansvar som må tas på alvor (del 2)

#metoo - et lederansvar som må tas på alvor (del 1)

Trøbbel i styrerommet? Styreboken 2018 er klar!

Fifty shades of NEI - hvorfor kommunikasjon og cybersikkerhet hører sammen

ERP in the sky - vellykket implementering av skybaserte løsninger

Slik sikrer valgkomiteer kompetente og velfungerende styrer

MiFID II kommer til Norge, er vi klare?

Norge er blant de dårligste i verden på å redusere karbonutslipp

Refleksjoner om PwCs Cybercrime Survey - Cybertrusler mot dataintegritet er en økende bekymring

Store mangler i compliancefunksjonene i finansiell sektor i Finland - hva kan vi lære i Norge?

"Er du glad i kvinnfolk vil det også gå bra"

Mikrogenerering av elektrisitet - bærekraftig samfunnssikkerhet

Endelig begynner kappløpet for bærekraft - Nå vil næringslivet rapportere på FNs bærekraftsmål

Kryptovaluta - fremtidens penger?

Beste praksis innen konsolidering - de beste automatiserer

Bankene må ta risikostyring mer på alvor - et unikt innsyn i hva Finanstilsynet mener er god operasjonell risikostyring

Hvordan unngå den neste IT-skandalen?

Kan eier påvirke til økt likestilling i selskaper?

Løsepengeviruset WannaCry - Hvordan beskytte virksomheten?

En fryktløs jente

Hvordan få sving på operasjonell risikostyring?

PwCs globale internrevisjonsstudie for 2017 - Turbulente tider også for internrevisor

Test eller kolera - noen refleksjoner om GDPR og bruk av personopplysninger som testdata

Beste praksis innenfor ledelsesrapportering

Cybersikkerhet er en styresak. Syv spørsmål styret bør stille seg selv og ledelsen

Treasury-funksjonen som strategisk samarbeidspartner

Compliance- hva er god praksis?

Cybersecurity-trusler krever ekstra fokus på internkontroll

Er din business controller en forretningspartner?

Personopplysninger til begjær (og besvær)

Digitale bjørnestreker - Alvorlige cyberangrep og trusler mot datasikkerhet har blitt en del av et norsk trusselbilde

Årets-CEO undersøkelse er klar - Mer tro på vekst, men stadig større uro for det større bildet

Fremtiden er grønn, også for finansnæringen!

Krig og kjærlighet i masseovervåkningens tidsalder

Digitale økosystem, PSD II og ny personvernforordning

Betalingsløsninger må gi en god kjøpsopplevelse - Kundereisen starter med identitet og bekvemmelighet i hver transaksjon.

Kravet om kvartalsrapportering bortfaller – likevel godt IR-arbeide å rapportere Q 1 og Q 3?

Hva lurer under overflaten?

Hvordan gjete gaseller? ...eller litt om godt styrearbeid for virksomheter i vekst

Hendene i været - dette er et ran! Hvorfor satse på cybersikkerhet?

Den finansielle årsrapporten: en overveldende mengde av informasjon eller en lesbar kilde til nyttig informasjon om selskapet?

Brannfare i cyberskogen?

Små virksomheter har vel ikke bruk for internkontroll … eller?

Kan du stole på at regnskapet er riktig? ....Svaret ligger i internkontrollen

Liten tue kan velte stort lass - Digitalisering forandrer maktbalanse og bransjer

Bruk tid på å ta riktige beslutninger, ikke lete etter bilag

Investorene dine ønsker bedre ESG-informasjon … og det er enklere enn hva du tror!

Vet du hvem som eier dataene dine? ...og hvordan sikrer du dem?

Ledelsesrapportering er krevende – Vil du delta i vår benchmark?

Tar du styringen? - Det er mye å spare på å effektivisere økonomifunksjonen

Strategi & kvalitet - revolusjon eller evolusjon?

Hvorfor internkontroll er viktig for mer enn bare finansiell rapportering

FNs bærekraftsmål mot 2030 - tidenes endringsprosjekt?

Brobyggeren Børsen - en pådriver mot grønnere økonomi

Er dere klare for ny leasingstandard?

Fintech – hot or not?

Cyberkriminaliteten vokser internasjonalt. Er situasjonen bedre i Norge?

Game of threats: hvordan bygge kompetanse om og oppmerksomhet for cyber security og samtidig ha det gøy!

Hvordan skape en ledende økonomifunksjon?

Nye COSO II på høring - forsterket linken mellom risikostyring, strategi og målstyring

Om du ikke er en del av løsningen, er du en del av problemet

Er du en digitaliseringsvinner eller setter du virksomhetens verdier i fare?

Hjelp - jeg har blitt styremedlem!

Dronene kommer! (og denne gangen mener de alvor.....)

"Mamma, se - det er bilde av meg!"

Verdens ledere er teknologioptimister, men er bekymret for utsiktene til vekst

IT-styring - er det så viktig da?

Den med best sikkerhetsutstyr kan tillate seg høyest hastighet! - Hva er “god” risikostyring?

God internrevisjonsleder = god internrevisjon

Risikostyring som et ledelsesverktøy - en utfordring som kan løses

Digitalisering - trusler og muligheter. Det er nå det skjer

Hva er @stake?

Er din økonomifunksjon @stake?