<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Oppdatering fra Finansdepartementet om skatteFUNN

Forslag om å redusere til en merverdiavgiftssats i Norge

«Lær litt mer»-podcast 15. mai

Revidert nasjonalbudsjett 2019 - skatt og avgift

Revidert nasjonalbudsjett 2019 - livestream starter kl 12

Mens vi venter på revidert nasjonalbudsjett.....

Ny prinsipputtalelse og Q&A - nye regler for personalrabatter og rapportering av tredjepartsytelser

Endringer i formuesfastsettelsen for aksjer

Gevinstskatt ved salg av spanske aksjer kan være ilagt i strid med EU-retten, og spanske myndigheter kan måtte betale tilbake skatten

«Lær litt mer»-podcast 15. april

Lovfesting av reglene om skattemessig gjennomskjæring (“omgåelsesnormen”) - utvides regelen?

Kostnader i utlandet? 5 tips til søknad om momsrefusjon

Er skatteFUNN-fradraget i fare når virksomheten sliter?

Brexit – betydning for skatt i Norge mm

Nye personvernregler - retten til innsyn

LIBOR opphører som referanserenter. Hva skjer med kontrakter som bygger på LIBOR?

Er din skattefunksjon klar for morgendagen?

Digitalisering av skatteområdet - Tax Tech Academy 25. og 26. mars - noen få plasser igjen!

"Lær litt mer" webinar 15. mars: Skattemelding

Skattereform i Sveits og UK - hvordan vil de nye skattereglene påvirke virksomheten din?

Endringer i skattereglene for personalrabatter og gaver

Personopplysningenes pris

"Lær litt mer" webinar 15. februar: Brexit og Cyber

Salg av varer via nettbutikk - momsforpliktelser i utlandet

Brexit - PwC webcast om skattemessige konsekvenser

Tyske konkurransemyndigheter begrenser Facebook sin datainnsamling

Insentiver i arbeidsforhold - hva du som ansatt eller arbeidsgiver bør tenke på når det gjelder skatt

BREXIT - hva skjer?

"Lær litt mer" webinar 15. januar: Nytt på skatt fra 1.1.19, tips til årsoppgjøret og hvitvaskingsreglene

Har du sjekket skattekortet ditt?

Elektroniske nyhetstjenester kan bli momspliktige

Endringer i aksjeloven med virkning fra 1. januar 2019 og 1. mars 2019

Mva-fritak for e-bøker og elektroniske tidsskrifter på høring

Nye regler for skattefrie naturalytelser til ansatte fra 1.1.19 - forskrift har kommet

Flypassasjeravgiften - forslag til endringer på høring

Lær litt mer webinar 18. desember: Digitalisering og rapportering om ikke-finansielle forhold

Klar for land-for-land rapportering?

Reglene om rapportering av utenlandske oppdragstakere underkjent av ESA

Momskostnader i UK? Fristen for refusjon er 31. desember 2018

Brexit - moms og endringer i regnskapssystemene

Hva vil skje med sjokolade- og brusavgiften?

Nye regler for skattefrie personalrabatter - siste nytt

Klargjøringer i nye regler om rapporteringsplikt for tredjepartsytelser

Brexit - hva gjør bedriften din nå?

Lær litt mer webinar 15. november: Nye skatteregler for naturalytelser og rentebegrensningsregler.

100 dager med personvernforordningen - har vi fått bedre personvern?

Nye regler til grenseoverskridende transaksjoner i EU på gang - vidtgående reform av EUs VAT-regelverk

Frokostseminar om rentebegrensningsreglene

Hvordan tilrettelegge for lokale leverandørers deltakelse i offentlige konkurranser

Statsbudsjettet 2019 - rentebegrensning på banklån mv

Statsbudsjettet 2019 - Nye skatteregler for forsikring

Statsbudsjettet 2019 - avgifter, toll og særavgifter

Statsbudsjettet 2019 - Det skattefrie beløpet for personalrabatter

Statsbudsjettet 2019 - Næringsbeskatning

Statsbudsjettet 2019 - Personbeskatning og lønnsområdet

Statsbudsjettet 2019 - livestream starter kl 12

Foredrag - Nye skatteregler for forsikring

Statsbudsjettet 2019 - hva venter vi på?

Sjekk ut Worldwide tax summaries 2018/2019

Diettgodtgjørelse - innstrammingene fortsetter

Overdragelse av bygg under oppføring - ny praksis om momsfradrag

Momsfradrag for salgskostnader – staten saksøker Skatteklagenemnda

10 råd for å vinne offentlige konkurranser

Vil du bidra til å løse "Privacy by design" eller andre juridiske problemstillinger under Oslo Legal Hackathon?

Nye skatteregler kan føre til høyere beskatning

SkatteFUNN - husk søknadsfristen 1. september

Nye skatteregler for naturalytelser fra 2019

USA mot røkla

Ikke gå i gründerskattefella!

Aksepterer momsfradrag ved salg av næringseiendom

Kostnader i utlandet? 5 tips om momsrefusjon

Fire risikoelementer du bør være oppmerksom på om trygdeforordningen endres

Revidert nasjonalbudsjett - lønn og personskatt

Revidert nasjonalbudsjett - merverdiavgift

Revidert nasjonalbudsjett - næringsbeskatning

Revidert nasjonalbudsjett - livestream starter kl 12

14 ting vi venter oss i revidert nasjonalbudsjett- og 4 ting vi ikke tror kommer

Regjeringen utreder grunnrenteskatt i havbruksnæringen

Grenseoverskridende fusjon og fisjon – klargjørende uttalelse fra FIN

EU tar grep for å øke skatten for multinasjonale digitale selskaper

Oppklarende uttalelse fra Skattedirektoratet om behandling av virtuelle valutaer? 

Salg av næringseiendom – megler ble erstatningsansvarlig for manglende opplysning om justeringsplikt

Tetter hull i finansskatten

Fradragsrett for forvaltningshonorar i Private Equity

Hvordan lykkes med skatt og avgift i den digitale verden?

Endring av konsernbidrag - når og hvordan?

Skattereformen i USA – nye muligheter, men også farer

Land-for-land notifikasjon på 1-2-3

Oljebeskatning og statsstøtte

Høringsnotat om endring av skattereglene for forsikringsselskaper

Mer nytt på mat og skatt...

Skatteavtaler må få sikkerhetsventil

Investering i kryptovaluta kan bli dyrere enn du tror

Skatt som faktor når det offentlige tilbyr tjenester i konkurranse med private aktører

Skattereformen i USA er viktig for norske bedrifter

De viktigste skatteendringene i 2018

Nytt år - ny momssats

Brexit – tollkonsekvenser for norske bedrifter

Don’t panic! Innføring av SAF-T først fra 1. januar 2020

Kostgodtgjørelse - hva gjelder i 2018?

ESA har godkjent rederiskatteordningen for ytterligere 10 år

Utsettelse av innføring av nye dokumentasjonskrav for redusert kildeskattesats

Pålagt reisetid skal anses som arbeidstid

Det amerikanske senatet godkjenner revidert forslag til skattereform

Redegjørelsesplikten om likestilling i regnskapsloven på ferie?

Budsjettavtalen 2018

Oppbevaring av regnskap i nettskyen - har du fått tillatelse?

Introduksjon av VAT i de arabiske gulfstatene fra 1. januar 2018 – er din virksomhet klar?

Lovfestet gjennomskjæringsnorm på vei – på tide å gjøre tilpasninger?

Varslede endringer i rederiskatteordningen: Signaler fra ESA om overgangsordning for å justere virksomheten til nye krav til utleie på bareboat vilkår mv.

MiFID II kommer til Norge, er vi klare?

Momskostnader i UK? Fristen for refusjon er  31. desember 2017

1. januar 2018 - Nye krav for utdeling av utbytte med redusert eller ingen kildeskatt

Innføring av SAF-T. Don't panic!

Høyesterett om infrastruktur og mva-fradrag

Land-for-land rapport - konvertere XLS til XML

Ny dom fra Høyesterett presiserer vilkårene for fradrag ved oppføring av nybygg

Løper tiden ut for frivillig retting uten tilleggsskatt?

Eksport av varer - Kan du i en kontroll dokumentere at varen er norsk?

Statsbudsjettet 2018 - personskatt

Statsbudsjettet 2018 - eiendomsskatt

Statsbudsjettet 2018 - næringsbeskatning

Statsbudsjettet 2018 - avgifter

Statsbudsjettet 2018 - livestream starter kl 12

Konsernbidragsreglene er i strid med etableringsretten for EØS-selskaper med tidligere norske underskuddsfilialer

Skattemyndighetene utfordrer PE-bransjen - igjen!

Statsbudsjettet 2018 - hva venter vi på?

Nok et nei til mva-fradrag for transaksjonskostnader

Nektelse av mva-fradrag ved kjøp av eiendoms-AS

Praktisk informasjon om skatte- og avgiftssatser i 150 land

Arbeidsrett: Har din bedrift fått på plass varslingsrutiner?

Import-mva; korrigering av mva-meldingen

Ny uttalelse fra EFTA-domstolen  åpner for konsernbidrag med skattemessig effekt over landegrensene

Skattefradrag for investeringer i gründerselskaper - dette må du vite!

Innstramming av adgangen til å bruke ringehjelp og fast ansettelse uten garantilønn

Aksjesparekonto og overgangsregel - hva lønner det seg å gjøre?

SkatteFUNN-ordningen

Åpent anbudssamarbeid med konkurrent vil ofte være ulovlig

Rederiskatteordningen - oppdatering fra ESA

Aksjesparekonto fra 1. september

Varslede endringer i rederiskatteordningen - oppdatering

Varslede endringer i rederiskatteordningen

Skatteavtaler og BEPS - hva har de ulike landene valgt å gjøre?

Det multilaterale instrumentet for implementering av BEPS-tiltak er signert

ESA godkjenner differensiert arbeidsgiveravgift for ambulerende virksomheter

PwCs pensjonsskole - del 4: Tjenestepensjon

Diskrimineringen er skjult i strukturene

Momsrefusjon, fristen er 30. juni og tiden går fort!

Revidert nasjonalbudsjett 2017: Skatt og avgift

Forslag om endringer i rentebegrensningsregelene

Utvides momsfritaket for elektroniske nyhetstjenester?

Regjeringen foreslår å gjøre aksjeloven teknologinøytral og ønsker å forenkle aksjelovens rammeverk for de næringsdrivende

To nye lovforslag på likestillings- og diskrimineringsfeltet

Vanskeligheter med ny mva-melding

Hvis du venter på selvangivelsen, venter du forgjeves....

Forslag til endring i reglene om beskatning av naturalytelser i arbeidsforhold

Hvor er et selskap skattemessig hjemmehørende?

Grunnkurs i likestilling og mangfold

Moms på viderefakturering av kostnader?

MVA og næringseiendom: Fradrag for offentlig infrastruktur?

Bestride sykemelding? Arbeidsgivere vinner frem ved uenighet om arbeidsuførhet hos arbeidstaker

MVA-kompensasjon for "rus- og psykiatriboliger" - er avgiftsmyndighetenes praksis for streng?

Agent og kommisjonær-PE  – Et forhastet arbeid fra OECD?

PwCs pensjonsskole – del 3: Ytelser fra folketrygden II

Kulturmoms - er tiden inne for en ny vurdering av regelverket?

Svenske myndigheter forkaster finansskatten!

Konserthus-sakene – hva med ikke-bruken?

PwCs pensjonsskole – del 2: Ytelser fra folketrygden I

Kompensasjon av mva for idrettslag - frist 1. mars 2017

Finansskatten og holdingselskaper – behov for avklaring

Få avklaringer om ansvar fra Delingsøkonomiutvalget

Import-mva – hvilke endringer må gjøres i bokføringen?

Skatt og avgift i delingsøkonomien – Rapport fra Delingsøkonomiutvalget ble overlevert Finansdepartementet mandag 6. februar

Finansdepartementet svarer ESA; fastholder at rentebegrensningsreglene ikke strider mot EØS-avtalen

PwCs pensjonsskole – del 1: Pensjonsreformen gir økt ansvar for egen pensjon

Tollovertredelser for næringsdrivende – fra tilleggsavgift til gebyr

Momsfradrag ved kjøp av næringseiendom

Endringer i den polske merverdiavgiftsloven  - 4 viktige oppdateringer for virksomheter registrert for mva i Polen

Tid for generasjonsskifte?

Agent- og kommisjonærstrukturer – på tide å endre salgsmodell?

Delingsøkonomien – deling uten ansvar?

Spennende tilpasninger i aksjeloven på trappene

Slutt på momsfradrag ved salg av eiendommer

5 ting du bør vite om nøytral mva for helseforetakene

Høyesterett gir fradrag for finansunderskudd - Rederiskatteordningen

Finansskatten gir økte kostnader på bonuser som er opptjent i 2016

Er skattemessig behandling av avkastning fra risikoutjevningsfondet nå endret?

Enighet om finansskatten (i denne omgang)

Fortsatt uklart om finansskattens utforming

0,7 ‰ - Går du med tanker om internasjonal ekspansjon?

Merverdiavgift på forvaltning av fond – nye retningslinjer

Høyesteretts dom i IKEA-saken - debt pushdown og internprising

Moms-retrett for Melgaard-kunst

Finansdepartementet saksøker Skatteklagenemnda

Finansskatten – usikkerhet og tilpasningsmuligheter

Ha kontroll på tollverdien!

Momskostnader i UK? Fristen for refusjon er  31. desember 2016

Høringsforslag om nye skatteregler for kapitalforsikring/fondskonto

Sikkerhet for ansatte på reiser – viktigere enn noen gang

Ta del i aktuelle skattesatser og skatteregler i 155 land

Statsbudsjettet 2017: Aksjebeskatning

Statsbudsjettet 2017: Foreslåtte endringer på personbeskatningsområdet

Statsbudsjettet 2017: Merverdiavgift, toll og særavgifter

Statsbudsjettet 2017: Vannkraftbeskatning

Statsbudsjettet 2017: Næringsbeskatningen

Statsbudsjettet 2017: Ny finansskatt - er aktørene klare for dette?

Hvem er reell arbeidsgiver?

Et grønt skifte i Statsbudsjettet?

Flere norske selskaper får skatteplikt i utlandet!

Apple-saken – se vår video om EU-kommisjonens avgjørelse

Flypassasjeravgiften – Har myndighetene kontroll?

Hvordan blir det med import-momsen?

Rett til MVA-fradrag på transaksjonskostnader ved salg av eiendomsselskaper

EU-Kommisjonens avgjørelse om ulovlig statsstøtte til Apple i Irland

Kundepleie - hvordan navigere riktig i skattereglene?

Delingsøkonomiens skatte- og avgiftsmessige utfordringer – Ny BFU fra Skattedirektoratet vedrørende utleie av leiligheter via AirBnB

Momsrapportering for importører fra 2017

Full seier for Konserthuset i kompensasjonssaken!

Staten frafalt krav om dobbel merverdiavgift

Utenlandsk virksomhet i Norge - hvordan etterleve skattereglene…?!

Brexit – Hva nå for norske virksomheter som er involvert i internasjonal handel?

I disse internasjonale tider så er det bare å ta med seg pc’en og jobbe hvor som helst – eller er det egentlig det?

VAT Action Plan - Ny merverdiavgiftsreform på gang i EU

Aktuelle fallgruver – MVA ved omorganisering

Skatt på vederlag og gaver for enkeltstående arbeidsprestasjoner

Rentefradrag til besvær

Nye muligheter for selskaper med utestasjonerte nordmenn på nettolønn!

Flypassasjeravgiften innføres om to uker

Regler for land-for-land-rapportering sendt til Stortinget

Ikke de store nyhetene i revidert budsjett

Endringer i avskrivningsreglene for vindkraft

Momsrefusjon, fristen er 30. juni og tiden går fort!

Skatteforliket – noen av de viktigste punktene

Lønnssumsavgift for finanssektoren?

Ny omsetningsoppgave fra 2017 – forenkling for de næringsdrivende?

Akuttinnkvartering av asylsøkere kan føre til «momssmell»

Legitim bruk av skatteparadiser

Selvangivelsen og opplysningsplikten. Hva må du gi informasjon om?

Forslag til lovfesting av gjennomskjæring – et forslag om senket terskel for gjennomskjæring?

Har skattekontoret endelig våknet etter 45 år i teknologisk dvale?

Nye tollregler i EU

Høyesterettsdom om dokumentavgift ved oppløsning av sameie

Nye og forenklede regler for beskatning av yrkesbil fra 2016

Nye skattevettregler

Take-off utsatt til 1. juni

Nye regler og satser i 2016 - Personbeskatning, næringsbeskatning og moms

Har arbeidsgivers rett til innsyn i e-post mv. blitt utvidet etter ny avgjørelse fra EMD?

Flypassasjeravgiften - utsatt takeoff?

Konkurranseklausuler i aksjekjøpsavtaler

Er rapporteringsplikten for oppdrag gitt til utenlandske firma (på skjema RF-1199) i strid med konkurransefriheten i EØS?

Internasjonal handel – VAT og toll

Eiendomsselskapers adgang til å stille eiendom som sikkerhet ved oppkjøp - forslag om forenklinger i aksjeloven § 8-10

På tide å skille snørr&barter...?

Gode nyheter for alle som er opptatt av personvern!

Lån til personlig aksjonær er utbytte - unntaksregler vedtatt

Oslo tingrett børster støv av gamle merverdiavgiftsdommer – innskrenkende fortolkning av justeringsreglene

Endring av skatteloven § 5-50 om skatt på tilfeldige gevinster – Skatteetaten tar delvis til vettet

Har Schibsted gjort "skattekupp i Finn.no"?

Verdipapirfond - nye skatteregler for investorer og fond fra nyttår

Nye regler om at lån til aksjonær er utbytte - utfylling av aksjonærregisteroppgaven

Handel i konsern under tollvesenets lupe

Nullmoms for elektroniske nyhetstjenester godkjent av ESA

Arbeidsopphold i utlandet og registrert som utflyttet i folkeregisteret? Det kan gi uventede konsekvenser!

Full forvirring om moms og finansiell leasing

9 ting du bør vite om «land-for-land-rapportering» for skatteformål

Tøffere beskatning av utbytte

Nytt år - ny momssats

Gladnyhet! Forslag om økt fleksibilitet i arbeidstidsreguleringen

Endringer i skattereglene kan gi skattepliktig del av kilometergodtgjørelse - hva gjør man?

Differensiert arbeidsgiveravgift for ambulerende virksomheter suspenderes fra 2016

Bør det gis straff der man retter feil på egen hånd?

Ikke grunnlag for momssmell for kulturhus – det norske regelverket er allerede i samsvar med EØS-avtalen

Innbetalt kapital = beskattet kapital. Hva nå?

Grønn skatt - en avgiftsrevolusjon på trappene

Nytt på lønnsområdet mot slutten av året

Momsfritak for elektroniske nyhetstjenester – siste utvikling

Ny finansforetakslov gir usikker rettstilstand

Budsjettforliket 2016

Dom i Herkules-saken

Refusjon av mva i UK - frist 31. desember 2015

Fredag den 13. for skatteetaten - Herkules vant "carry-saken"!

Nå er Norges første carry-sak i Høyesteretts hender…

Transfer pricing – Tidlig julegave fra OECD i år?

Endringer i forslaget til statsbudsjett

BEPS-anbefalingene og virkninger i Norge

Humankapital i oppkjøpsprosesser

EU-domstolen feller franske utbyttebeskatningsregler

Finansnæringen – ingen skattejakt i 2016? Statsbudsjettet 2016

Webseminar om BEPS-prosjektets betydning

Moms på finansielle tjenester - Statsbudsjettet 2016 – Skattereform

Statsbudsjettet 2016 - Hvor mange momssystemer trenger vi?

Statsbudsjettet 2016 – Rammer ekstraskatt for aksjeinntekter kun personlige skattytere?

Statsbudsjettet 2016 – Fradrag for forsikringstekniske avsetninger etter innføring av Solvens II i norsk rett

Regjeringen introduserer nytt statlig organ for offentlige anskaffelser

National budget 2016 – Tax reform - Corporate taxation

Statsbudsjettet 2016 – Skattemessig behandling av verdipapirfond

Statsbudsjettet 2016 – Skattereform – Næringsbeskatningen

Statsbudsjettet 2016 - Skattereform - Merverdiavgift

Statsbudsjettet 2016: Foreslåtte endringer på personbeskatningsområdet

Statsbudsjettet 2016 - Toll og særavgifter

Webseminar om BEPS-prosjektets innvirkning på transfer pricing

Grenseløs pendling - ny trend med skattemessige utfordringer

Nok en spennende skattehøst!

Refusjon av mva-kostnader pådratt i Danmark og Polen i 2014 - FRIST 30. september 2015

Høyesterett er krystallklare – forbudet mot dobbeltbeskatning gjelder etter norsk rett

Ja til spleiselag for syriske flyktninger gjennom skattesystemet!

Minstelønn på transportområdet

En bølge med internasjonale skatteendringer

Fristen for å søke momskompensasjon for frivillig sektor nærmer seg med stormskritt…

MVA og næringseiendom: Intern uenighet i Skatteetaten om myldreareal

Fokus på moms og private equity

7 forenklinger i anskaffelsesregelverket fra 1. juli

Eiendomsbeskatning av produksjonsmaskiner mv. – høringsnotat med betydelige forbedringer for industrien

Skattlegging av nettolønn på ville veier

Aksjonæravtale – standardavtale eller skreddersøm?

Jaaaaaa, til forenklinger av firmabilreglene!

Forslag til nye avgiftsfritak ved omorganiseringer

Feriepenger – en kilde til restskatt?

Importmoms - omvendt avgiftsberegning

Tiltak mot «svarte kasser»

Revidert nasjonalbudsjett – kjemisk fritt for oppfølging av Scheel-utvalget

Avgiftsendringer i revidert budsjettet

Grunnrenteskatten – endring av prisingen for industriens egenproduksjon fra 2016

Avskrivningsreglene for vindkraft fra 2015

Ikke moms på aviser og annen digital nyhetsformidling

Omlegging av bilavgiftene

Rask iverksettelse av de nye aldersgrensene!

Rosesaken – Tollvesenet på ville veier

Likhet etter skatteloven? Forslag om nye skatteregler for verdipapirfond

Kulturbevissthet på arbeidsplassen skaper verdi

Import av varer i konsern - har du kontroll på verdiene?

Kompensasjon for konkurranseklausul lovfestes

Skattevettreglene

Hvordan unngå tilleggsavgift på arbeidsgiveravgiften?

Endringer i arbeidsmiljøloven på 1-2-3

Regjeringen dropper en planlagt avgift – igjen

Når det ser mørkt ut – del 4

Tap på krav – mva kan korrigeres selv om selger og kjøper er nærstående

Momsfelle ved overdragelse av næringslokaler

Kommuner kan sparke og spare

Når det ser mørkt ut – del 3 Drift på kreditors regning - insolvensspøkelset nærmer seg I

Poseavgiften i praksis

Ja til en smidigere og mer effektiv rekruttering av utenlandsk arbeidskraft!

Når det ser mørkt ut... DEL 2 PERMITTERING

Forslag om 41 % skatt på eierinntekter - er det en god ide?

Når det ser mørkt ut... DEL 1 NEDBEMANNING

Scheel-utvalget – mva unntaket for finanssektoren en saga blott?

Julegaver og julebord – hvordan var disse skattereglene igjen?

Arbeidsgiver les dette - Midlertidige ansettelser blir mye enklere

Scheel-utvalget - neppe rett i skuffen...

Litt om forholdet mellom selskapsskattesatser og samlet effektiv beskatning av selskaper

Momsbombe i finanssektoren?

Skattyter vant i sak om beskatning av carried interest i Sverige

10 tips for å vinne anbudskonkurranser

Avgift på spillolje - hva betyr det egentlig?

Slik styrker styret selskapet

Nøytral moms i Staten - Helseforetak og utbyggere holdes utenfor i Statsbudsjettet

Sterk kost fra Regjeringen

Det mest spennende i årets budsjettforslag var noe det ikke kom noe om....

Mens vi venter på Scheel…

Lønner det seg for norske bedrifter å emigrere?

Kontroll på minstelønnskravene?

Spennende skattehøst

"Momsfrie" varer fra utlandet – slutt på moroa?

Etterlengtede endringer i arbeidsmiljøloven - eller?

Misligheter kan også ha en skatteside

Den internasjonale kampen om skattekronene

Fungerer MVA-reglene i Norge for grenseoverskridende tjenester?

Anbudsreglene - et monster?

Skatt på styrets bord – har du kontroll?

Sommer = høysesong for fiktive fakturaer

Høstopprydning? Daglig leders forhold til styret

Klar over konsekvensene ved utkjøp av ansatt med bindingstid?

Tollvesenet som kunstkritiker

Taxfree-kjeltring?

JA til ROT-fradrag

Midlertidige ansettelser

Det er jo så enkelt…

Prosjekteringskostnader – unngå å miste momsfradraget

Har det blitt lettere å dele ut utbytte?

Nei, du vant ikke på skatten, og feriepenger er ikke skattefrie

Kjærkommen forenkling på trappene

Hvor blir det av sikkerhetsventilen?

Styrket rettssikkerhet i skattesaker

MVA-fallgruve borte fra 1. juli 2014

"Sluttavtale". "Sluttpakke". "Pakke".

Snikinnføring av moms på aviser?

Når er påspanderinger problematisk?

Er du en skattyter eller en skattsnyter?

Følg bloggen

Skribenter